5 bước để ứng phó sự cố tràn dầu/ hóa chất

Ứng dụng tấm thấm dầu

Khi sự cố tràn dầu/ hóa chất xảy ra, các bước sau sẽ giúp bạn ứng phó hiệu quả và an toàn.

1. Chuẩn bị sẵn sàng

Luôn trang bị những thiết bị, dụng cụ để ứng phó sự cố tràn dầu/ hóa chất. Huấn luyện cán bộ, công nhân viên kỹ năng sử dụng.

2. Định rõ tình hình

Khi một sự cố tràn xảy ra bạn nên bắt đầu bằng việc dừng lại để đánh giá liệu có an toàn để đi gần chỗ tràn hay không. Nếu có, hãy nhìn vào sự cố để xem bạn có thể xác định được nguồn và thiết bị nào trong khu vực và lắng nghe bất kỳ âm thanh bất thường nào. Sau đó lập kế hoạch các bước tiếp theo.

3. Lựa chọn dụng cụ phù hợp

Xác định loại sự cố để mang theo thiết bị xử lí phù hợp:

4. Làm sạch và tẩy uế

Tạo ra rào chắn xung quanh chỗ đổ tràn, tìm nguồn và ngăn nó, thu thập các vật liệu được sử dụng để làm sạch vết đổ để xử lý đúng cách và tẩy uế khu vực.

5. Gửi báo cáo tình hình

Gửi báo cáo với các thông tin cần thiết về sự cố tràn đến quản lý của bạn

 

 

Call Now Button