CIMES được thành lập từ năm 2017 tại Hà Nội, tập trung vào các giải pháp xử lí môi trường, tiết kiệm năng lượng, hoàn nguyên nhiệt khí dư, giải pháp quản lí nguyên liệu rời trên băng và giải pháp cho nhà máy sản xuất vôi. CIMES có 04 đơn vị kinh doanh cốt lõi vận hành bởi các kỹ sư giàu kinh nghiệm, cam kết tạo ra các sản phẩm giá trị gia tăng để cùng phát triển.