Hướng dẫn xử lý sự cố tràn hóa chất

Hấp thu hóa chất tràn bằng gối thấm hóa chất NewPig HR7015

Trước khi bạn cố gắng dọn dẹp một sự cố tràn hóa chất độc hại, hãy thực hiện các biện pháp phòng ngừa sau:

• Luôn đặt an toàn trước
• Đánh giá sự cố tràn và chọn thiết bị bảo hộ cá nhân phù hợp.
• Nếu có thể, hãy dừng nguồn tràn.

Thực hiện theo các bước đơn giản này để đảm bảo hiệu quả tối đa:

1. Chứa tràn

Quây chặn và thấm hút hóa chất tràn vãi không cho hóa chất lan rộng trên nền sàn bằng sock

2. Hấp thu tràn

Gối hấp thu cho khối lượng lớn hóa chất tràn và tấm thấm hóa chất hấp thu khối lượng tràn nhỏ hơn

3. Xử lý 

Vứt bỏ các chất hấp thụ đã qua sử dụng tuân theo các quy định xử lý chất thải nguy hại

 

Call Now Button