Tấm thấm chống trượt PIG® Grippy MAT32100

Thực hiện chuyển đổi sang Tấm thấm chống trượt ! Tấm thấm chống  trượt PIG® Grippy MAT32100 giúp ngăn ngừa trượt, giảm nguy hiểm cho các chuyển đi xung quanh các máy trạm và lối đi gần máy móc trong các cơ sở công nghiệp.