Câu hỏi của khách hàng: Không phải mọi bộ tràn sẽ chứa PPE

Không phải mọi bộ kit ứng phó sự cố tràn sẽ chứa PPE

Câu hỏi : Chúng tôi sử dụng để nhận các bộ dụng cụ tràn bao gồm PPE như tạp dề, găng tay và kính bảo hộ. Tại sao không phải tất cả các bộ dụng cụ tràn đều bao gồm các mặt hàng như vậy?

Trả lời : Bộ dụng cụ tràn sẽ thích hợp cho các loại tràn có thể xảy ra trong một khu vực nhất định. Điều này bao gồm không chỉ các loại và số lượng chất hấp thụ trong bộ tràn, mà còn là PPE và bất kỳ công cụ và thiết bị nào khác có thể được sử dụng để đáp ứng.

Vì sự an toàn của những người phản ứng tràn, tốt nhất nên chọn bất kỳ thiết bị bảo hộ cá nhân nào (PPE) để lưu trữ trong hoặc gần bộ tràn chỉ sau khi thực hiện đánh giá rủi ro và xác định loại và lượng chất lỏng được sử dụng hoặc lưu trữ trong khu vực.

Hầu hết các thiết bị tràn tràn đều hấp thụ một loạt các chất lỏng bị tràn. Ví dụ, bộ dụng cụ tràn đa năng có thể hấp thụ gần như tất cả các chất lỏng không ăn mòn, trong khi bộ dụng tràn hóa chất có thể hấp thụ hầu hết các chất ăn mòn và chất oxy hóa. Bởi vì điều này, PPE thường không được cung cấp với bộ dụng cụ tràn vì không có loại găng tay, kính bảo hộ hoặc PPE khác tương thích với mọi hóa chất.

Một số bộ dụng cụ tràn được phát triển và đóng gói cho các ứng dụng cụ thể như đảo nhiên liệu hoặc khu vực sạc pin . Khi đây là trường hợp, các nhà phát triển bộ thường bao gồm PPE bởi vì bộ này có một mục đích cụ thể, và các nhà phát triển biết sự kháng hóa chất cần thiết.

Đó là một thực tế phổ biến để thêm PPE thích hợp trong bộ dụng cụ ứng phó sự cố tràn. Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc này, các bộ dụng cụ không đi kèm với PPE thường bao gồm không gian trống để thêm các vật dụng như kính râm , găng tay , tạp dề và booties .

Trong một số trường hợp, người xử lý sự cố tràn sẽ đã mặc PPE phù hợp, vì vậy việc thêm các vật phẩm này vào bộ tràn sẽ không cần thiết. Ở những người khác, người sử dụng lao động có thể muốn nhân viên đóng PPE trước khi vào khu vực tràn hoặc truy cập vào các nội dung của một bộ tràn.

Quy định yêu cầu nhà sản xuất phải chuẩn bị cho sự cố tràn. Tuy nhiên, bởi vì mọi cơ sở đều có quy trình và nhu cầu riêng, không quy định nhiệm vụ cụ thể cho sản phẩm, công cụ hoặc thiết bị. Người sử dụng lao động phải đánh giá nhu cầu của họ, chọn phương pháp tốt nhất để bảo vệ nhân sự và môi trường; và đào tạo công nhân của họ về cách sử dụng những phương pháp đó một cách an toàn và hiệu quả.

Call Now Button