Cách để làm sạch các sự cố tràn hóa chất đơn giản

Cách làm sạch hóa chất tràn đổ đơn giản

1. Ngăn chặn sự lây lan của bụi và hơi.

Nếu chất dễ bay hơi hoặc có thể tạo ra bụi không khí, hãy đóng cánh cửa phòng thí nghiệm và tăng thông gió (ví dụ :thông qua các ống khói ) để tránh sự lây lan của bụi và hơi đến các khu vực khác.

2. Trung hòa axit và bazơ, nếu có thể

Sự đổ tràn của hầu hết các axit lỏng hoặc các bazơ, một khi được trung hòa, có thể được làm sạch và rửa sạch . Tuy nhiên, hãy cẩn thận vì quá trình trung hòa thường mạnh mẽ, gây ra các vụ bắn phá và sản sinh ra một lượng lớn nhiệt. Trung hòa axit với soda ash hoặc natri bicarbonate. Các bazơ có thể được trung hòa bằng axit xitric hoặc axit ascorbic. Sử dụng giấy pH để xác định khi nào sự tràn axit hoặc bazơ đã được trung hòa.

3. Kiểm soát sự lây lan của chất lỏng

Khu vực chứa chất tràn. Làm một tuyến đê xung quanh các cạnh bên ngoài của sự cố tràn. Sử dụng các vật liệu hấp thụ như giấy, gối thấm axits/ bazơ, túi bột khô.

4. Hấp thụ chất lỏng.

Thêm chất thấm cho chất tràn, làm việc từ các cạnh ngoài của chất tràn rồi dần dần hướng tâm. Vật liệu hấp thụ, chẳng hạn như tấm thấm hóa chất , túi bột khô  tương đối rẻ và hoạt động tốt. gối thấm hóa chất thì chúng đắt hơn. Lưu ý rằng chất hút đặc biệt là cần thiết đối với các hóa chất như hydrofluoric và acid sulfuric tập trung.

5. Thu thập và dọn dẹp

Các trầm tích tràn hoặc chất hấp thụ phải được xới, quét, hoặc đặt vào thùng nhựa hoặc thùng chứa khác. Đối với bột khô hoặc chất lỏng hấp thụ khô, hãy sử dụng túi nilon 2 lần. . Đối với sự cố tràn bột hoặc vật liệu rắn, bạn có thể cần thêm chất tẩy bụi. Đảm bảo đặt nhãn mô tả trên mỗi thùng chứa.

6. Xử lý chất thải

Giữ nguyên vật liệu dọn sạch khỏi thùng rác thông thường. Liên hệ với nhân viên y tế và an toàn môi trường của bạn để được hướng dẫn về đóng gói và dán nhãn  dọn sạch. Ngay lập tức để rác thải vào thùng chứa chất thải nguy hại thích hợp.

7. Tẩy độc khu vực và thiết bị bị ảnh hưởng

Thông gió cho vùng tràn có thể là cần thiết. Mở cửa sổ hoặc sử dụng quạt trừ khi khu vực đó dưới áp suất âm. Trong một số trường hợp, nhân viên an ninh và sức khoẻ môi trường của bạn có thể kiểm tra không khí để đảm bảo rằng các hơi độc hại đã hết. Khử trùng đây đủ khu vực

 Xem thêm : Các biện pháp phòng ngừa đặc biệt đối cho tràn vãi hóa chất nguy hiểm

Call Now Button